Våra klubbstyrelser

Styrelse Padelverket Sportklubb Älvsjö

Roger Örtevall (roger.ortevall@gmail.com) – Ordförande
Elin Appelgren (elin.appelgren@gmail.com) – Ledamot
Annica Saltskog (asaltskog@gmail.com) – Ledamot
Robert Katic (robertkatic@hotmail.com) – Ledamot
Björn Edebrand (bjorn.edebrand@gmail.com) – Ledamot
Mathias Lind (mathias.lind@bonniernews.se) – Adjungerad
Lars Lindberg (lasse@padelverket.se) – Adjungerad

Revisor

Fredrik Kjellander (fkjellander@bredband.net)

Valberedning

Roger Strandbro (roger@padelverket.se)

 

Övriga frågor

För att komma i kontakt med Padelverket Sportklubbar, använd dessa e-postadresser:
pskalvsjo@padelverket.se
pskspanga@padelverket.se